cz en
home - links

links

Vvp Avu

Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění je centrem základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na interdisciplinární přesahy.

Artyčok

Artyčok TV, internetová platforma pro současné umění, zaznamenává a spoluvytváří dění na výtvarné scéně a s ní související kulturní aktivity. Artyčok TV vznikl v roce 2005 na Akademii výtvarných umění v Praze a přesto, že zpočátku sledoval především lokální kontext, záhy rozšířil pole své působnosti daleko za hranice Evropy. Jeho databáze audiovizuálních příspěvků v podobě reportáží z výstav, profilů či přednášek teoretiků i umělců se stala unikátním zdrojem informací jak pro samotné umělce a studenty uměleckých škol, tak pro širší publikum se zájmem o současné umění. Tím, že na tvorbě obsahu participují zejména umělci, kurátoři a teoretici, představuje Artyčok TV také významný artikulační nástroj umělecké komunity.

ArtMap

ArtMap. Každé dva měsíce přináší přehled výstav z oblasti současného umění. Naleznete ji v galeriích, kavárnách i různých kulturních a informačních centrech. Mapa vychází dvojjazyčně, česky a anglicky a je zdarma. ArtMap provozuje knihkupectví bookstore.artmap.cz se zázemím v Praze ve Školské 28 a také klasický kamenný obchod s rozšířeným sortimentem v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně.
Mezi další aktivity patří sbírání autorských videí vytvořených přímo pro ArtMap, které jsou jednak prezentovány při nejrůznějších příležitostech anebo je můžete zhlédnout na YouTube kanálu.

Mediabáze

Mediabáze.cz
FAMU / Centrum audiovizálních studií
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Artlist

…databáze mapující vývoj současného českého výtvarného umění v jeho různých projevech (umělci, prostory, pojmy, výstavy aj.) od 2. poloviny 20. století s akcentem na období po roce 1989. Klade si za cíl sloužit jako bezplatný zdroj informací jak laické, tak odborné veřejnosti, a to na místní i mezinárodní úrovni (vedle češtiny je databáze systematicky budována i v angličtině).
…neziskový projekt Centra pro současné umění Praha, o. p. s. (www.fcca.cz) zahájený v roce 2006.

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv byl založen v roce 1943 a patří mezi deset nejstarších a největších filmových archivů na světě. V současné době se profiluje jako moderní kulturní instituce otevřená nejen odborné, ale také nejširší veřejnosti. Zabývá se shromažďováním, archivováním, odborným výzkumem, zpřístupňováním a propagací českých audiovizuálních děl a písemností vztahujících se k těmto dílům. NFA aktivně spolupracuje s filmovými festivaly, televizními stanicemi, filmovými školami a jinými kulturními institucemi. Podstatnou složkou jeho činnosti je také provoz vlastního kina Ponrepo a vydavatelská činnost, kurzy audiovizuální výchovy pro pedagogy, filmové vzdělávací kurzy pro veřejnost a další aktivity.

Copyright © 2021 - All rights reserved.